Bli frivillig

Bli med du også

Hvorfor bli frivillig

Motivasjonen til å være frivillig og delta på dugnader henger ofte sammen med ønske om å gjøre noe bra for fellesskapet, egen interesse for klubbens tilbud, å kunne bruke egen bakgrunn/kompetanse og ikke minst det sosiale og fellesskapet. Klubbens medlemmer har en direkte egennytte av å bidra til at klubben  fungerer best mulig.

Frivillig-arbeid er ulønnet og det er viktig at alle opplever det som meningsfylt og motiverende å bidra. Bruken av innleide ressurser kan unntaksvis være nødvendig knyttet til instruktører mv. 

Bli frivillig i APK

I kolonnen ute til høyre kan du direkte velge å melde deg inn i ulike APK Team.

Du kan fra toppmenyen og forsiden gå inn på de enkelte team (arbeidsgrupper) og finne mer info om hva slags oppgaver de har ansvar for. internt i det enkelte team må en organisere seg utfra de ressursene man har.

APK Google Groups

Meld deg som frivillig

Om du alt er innmeldt som frivillig og ønsker andre/flere oppgaver, send e-post til frivillig@akerselvapadlelubb.no  eller fyll ut skjema på denne siden.

Les mer om de enkelte team

APK Team Ungdomstiltak
APK Team Utstyrsutlån
APK Team Kurs & Opplæring
APK Team Turer
APK Team Arrangementer & Miljø
APK Team Treninger

APK Team Frivillighetsoppfølging
APK Team Medlemsoppfølging
APK Team Info & Markedsføring
APK Team Utstyr & Anlegg

Se grupper du er medlem av

groups.google.com/my-groups
Se APK Google Groups for mer info.


Ulike typer frivillige

Med frivillige forstås både

Frivillige finnes i alle aldre og med ulike livssituasjoner. Eksempelvis en pensjonist med god tid til å bistå, medlem som er med for å holde klubben i gang, lokale ildsjeler som vil bidra til nærområdet og unge som trenger en sommerjobb og samtidig være med på å gjøre noe bra.

Vi har alle like bakgrunn og ting å bidra. Det aller viktigste er at vi gjør noe bra sammen.

Unge som midlertidige frivillige

En annen viktig ressurs er unge som får som får betalt sommerjobb og skal bistå med eksempelvis utlån og andre typer relevante oppgaver (slike løsninger krever at klubben har finansiering og stiller enkelte ekstra krav til oss.

Unge kan for eksempel bistå med å holde utstyrsutlån åpent på sommerstid mv.

Tilpassede oppgaver

Når man først stiller som frivillig er det viktig at organiseringen virker og at en bidrar etter egne forutsetninger.  De fleste vil kunne bidra litt, men vi trenger ikke minst de som vil være teamledere og som har tid og kapasitet til å gjøre regelmessige oppgaver.

Det er stor forskjell på gjennomføring av faste oppgaver og ad hoc oppgaver og hvordan en 

Det er ikke uvanlig med frivillige som melder seg på likevel ikke kan, eller kan bidra  mindre enn opprinnelig tenkt. Ved å si ifra i tide så finner man praktiske løsninger på dette.

Status innrullering frivillige

Den grafiske oversikten over nedenfor viser antall frivillige og status på innrullering v disse i ulike grupper.
NB: Du må være tildelt en rolle og ha særskilt tilgang for å få tilgang til dette.