Ansvars-/aktivitetsplan APK

Regnearket nedenfor har flere fliker og er styrets koordineringsunderlag for den samlede organiseringen.
Oversikten sier noe om hvilke behov med tilhørende oppgaver som må løses og prioritet, ressursbehov, ansvarlig og kontaktinformasjon.
NB: Du må være tildelt en rolle og ha særskilt tilgang for å få tilgang til dette.

Ansvars-/aktivitetsplan APK

Ansvars-/aktivitetsplan APK