Team APK Ung

Bemanning

Mandat

Ansvar for  å  verve og følge opp særskilte barne- og ungdomstiltak  APK har primærfokus på unge 14-30 som inkluderer unge  voksne, men har der det er mulig også tilpassede aktiviteter for barn. Arbeider på mandat fra styret

Oppgaver:

Se også  Organisasjonskart og Ansvars-/aktivitetsplan.

Bli med som frivillig

Status: Trenger flere frivillige
Søke å bli med i team: Bli frivillig
Se dine grupper: groups.google.com/my-groups

Kontaktpunkter

Verktøy


APK Samhandlingsdisk APK Team Ungdomstiltak

Kjerneteam APK Team Ungdomstiltak har skrivetilganger etter behov (styret og andre kan gis lesetilgang etter behov).