Team APK Utstyr & anlegg

Bemanning

Mandat

Ansvar for  alle forhold knyttet til  vedlikehold av utstyr og anlegg og støtter de enkelte team på overordnet nivå mens det enkelte team har ansvar for egne oppgaver.  Arbeider på mandat fra styret

Oppgaver:

Se også  Organisasjonskart og Ansvars-/aktivitetsplan.

Bli med som frivillig

Status: Trenger flere frivillige/koordinator
Søk om å bli med i team: Bli frivillig
Se dine grupper: groups.google.com/my-groups

Kontaktpunkter

Verktøy

APK Samhandlingsdisk APK Team Utstyr & Anleg

Kjerneteam APK Team Utstyr & Anlegg har skrivetilganger etter behov (styret og andre kan gis lesetilgang etter behov).

Utstyrsoversikt APK