Team APK Medlem

Bemanning

Mandat

Ansvar for  å  følge opp alle nye og eksisterende medlemmer i APK og støtter de enkelte team på overordnet nivå mens det enkelte team har ansvar for egne oppgaver.  Arbeider på mandat fra styret

Oppgaver:

Se også  Organisasjonskart og Ansvars-/aktivitetsplan.

Bli med som frivillig

Status: Trenger flere frivillige
Søk om å bli med i team: Bli frivillig
Se dine grupper: groups.google.com/my-groups

Kontaktpunkter

Verktøy

Oppgave 1: Organisere teamets oppgaver

Oppgave 2: Informere aktivt og svare opp medlemsspørsmål

Oppgave 3: Registrere, vedlikeholde og fakturere medlemmer

Oppgave 4: Ajourføre ulike registre med medlemsinfo

Oppgave 5: Følge opp nye medlemmer 

Oppgave 6: Fakturere årskontingent og purre manglende kontingentinnbetalinger

Oppgave 7: Foreta spørreundersøkelse medlemmer