Team APK Info & markedsføring

Bemanning

Mandat

Ansvar for  utadrettet informasjonsarbeid og markedsføring av klubben. Kan også håndtere visse typer info til medlemmer og frivillige, samt mer internrettet informasjon og støtter de enkelte team på overordnet nivå mens det enkelte team har ansvar for egne oppgaver.  Arbeider på mandat fra styret

Faste oppgaver:

Se også  Organisasjonskart og Ansvars-/aktivitetsplan.

APK Samhandlingsdisk APK Team Info & Markedsføring

Kjerneteam APK Team Info & Markedsføring har skrivetilganger etter behov (styret og andre kan gis lesetilgang etter behov).