Team APK Barn & Olafia-sommer

Mandat

Ansvar for  å  realisere APKs bidrag til midleridig aktivering Olafiagangen sommeren 2021 på vei mot aktivitetsanlegget SuperGrønland. Arbeider etter mandat  vedtatt av styret og rammer avtalt med Områdeløft Grønland &  Tøyen - se Olafia Lek og aktivitet på land og til vanns (gamleosloinvolverer.no) 

 Oppgaver:

Bemanning

Bli med som frivillig

Status: Trenger flere frivillige
Søk om å bli med i team: Bli frivillig
Se dine team: groups.google.com/my-groups

Kontaktpunkter

APK Samhandlingsdisk APK Barn & Olafia-sommer

Kjerneteam APK Team Olafia-sommer har skrivetilganger etter behov (styret og andre kan gis lesetilgang etter behov).