Team APK Kurs & turer

Mandat

Ansvar for  tilrettelegging og gjennomføring av klubbens eget tur- og kurstilbud. Herunder også gratis ungdomskurs 14-30 år og interne opplæringsbehov i samarbeid med APK Team Barne- & Ungdomstiltak.  Teamet har et kjerneteam som har ansvar for de administrative oppgavene, samt en tilknyttet gruppe tur-/kursledere (aktivitetsledere) og frivillige tilknyttet til selve gjennomføringen som alle arbeider i tråd med mandat  vedtatt av styret.

Oppgaver:

Ekempler på kurs:

Eksempler typer av turer:

Se også  Organisasjonskart og Ansvars-/aktivitetsplan.

Bemanning

Bli med som frivillig

Status: Trenger flere frivillige/kurskoordinator  og kursinstruktører
Søk om å bli med i team: Bli frivillig
Se dine grupper: groups.google.com/my-groups

Nyttige lenker

Kontaktpunkter

tur@apk.no 

turer.apk.no 

1. Organisere teamets oppgaver

APK Samhandlingsdisk APK Team Kurs & Opplrøing

Kjerneteam APK Team Kurs & Opplæring har skrivetilganger etter behov (styret og andre kan gis lesetilgang etter behov).