Organisasjonskart

Organisasjonskart APK

Organisasjonskartet gir deg en overordnet fremstilling av samspillet mellom funksjoner hvor noen arbeider på tvers av mange av disse, mens andre igjen arbeider mer spesifikt innen ett eller færre områder. . For mer info rundt de enkelte områder se Ansvars-/aktivitetsplan.