Team APK Frivillighet

Mandat

Ansvar for  å  verve og følge opp alle frivillige i APK og støtte de enkelte team i en oppstartsfase og ellers ivareta gitte fellesoppgaver i tråd med mandat  vedtatt av styret. . 

 Oppgaver:

Bemanning

Bli med som frivillig

Status: Trenger flere frivillige
Søk om å bli med i team: Bli frivillig
Se dine team: groups.google.com/my-groups

Kontaktpunkter

1. Organisere teamets oppgaver

2. Informere aktivt og svare på spørsmål fra frivillige

3. Verve nye frivillige

Skjema (annonsering) www.frivillig.no (når bredt ut, men info frivillig må etterregistreres i oversikt frivillige).

 4. Følge opp nye frivillige innen 7 dager

 5. Fordele og aktivere frivillige til arbeidsgrupper

 6.  Organisere vaktplaner på tvers av team

 7.  Følge opp frivillige og de som gir seg

APK Samhandlingsdisk APK Team Frivillighet

Kjerneteam APK Team Frivillighet har skrivetilganger etter behov (styret og andre kan gis lesetilgang etter behov).

Dokumentbibliotek