Vaktinstruks APK  & JOY Båtutlån

Nedenfor vises instruks som skal følges av den enkelte utlånsvakt. Se også følgende sider:

A. Kontroller før din utlånsvakt

B. Hent ut og klargjøre båt-/aktivitetsutstyr og stand

Båter skal klargjøres i forkant så folk ikke må vente mer enn nødvendig.


DET ER DITT ANSVAR Å IKKE LA UTSTYR LIGGE PÅ BRYGGA OG I OLAFIAGAMGEN UTEN TILSYN!

C. Klargjør brygge og båter

D. Bistå de som skal låne båt

E. Bistå de som skal levere tilbake båt

F. Informere og ha dialog med de som besøker stand

G. Avslutte vakt og avviksrapportere

H. Håndtere nødsituasjon og personer som ikke er retunert