Team APK Utlån & utleie

Mandat

Ansvar for  alle forhold knyttet til  bookingsystem, vaktordning utlån av utstyr. Teamet har et kjerneteam som har ansvar for de administrative oppgavene og en vaktordning som betjener selve utstyrsutlånet i tråd med mandat  vedtatt av styret

Oppgaver:

Bemanning

Bli med som frivillig

Status: Trenger flere frivillige
Søk om å bli med i team: Bli frivillig
Se dine grupper: groups.google.com/my-groups

Kontaktpunkter

1. Organisere teamets oppgaver

2. Ettergå utstyrsoversikter

3. Klargjøre informasjon om utstyrsutlån

4.  Følge opp booking, avvik og henvendelser

5. Betjene utstyrsutlån og utføre gitte tilleggstjenester