Instruks aktivitetsleder

Instruks aktivitetsledere (felles)

Hvem gjelder denne instruksen for?

Denne  instruksen gjelder for alle typer av aktivitetsledere fra NPF-godkjente aktivitetsledere knyttet til kurs, turer mv. og aktivitetsledere for både land- og vannbaserte aktiviteter som ikke må være godkjent av NPF.  Denne instruksen vil også gjelde for "arbeidsledere" når en eksempelvis har ungdom i arbeid.

Instruksen gjelder også for de som har fått i oppgave å bistå aktivitetsledere med å følge opp deler av av oppgavene nevnt på nedenfor. 

Gjennomføring aktivitet

Som innleid eller frivillig aktivitetsleder har du et spesielt ansvar for deltakernes sikkerhet ved gjennomføring av arrangement.  En viktig del av dette ansvaret omhandler informasjon til deltakerne.

A. Forberede seg som aktivitetsleder i forkant

B. Informere deltakere i forkant av aktivitet

C. Informere deltakere ved oppstart av aktivitet

D. Kontrollere aktiviteten mens den pågår

E. Avslutte aktivitet

F. Håndtere nødsituasjon og personer som ikke er retunert

Instruks innleide kurs- og turledere (tillegg aktivitetsbeskrivelse)

Nedenfor fremgår de steg som spesielt gjelder for APKS kurs- og turledere. NPF aktivitetsledere for  kurs og  klubbturer organisert av APK skal være utpekt av klubben.. Se stillingsbeskrivelse NPF aktivitetsleder for kurs og turer som viser hvilke formelle krav som til deg som NPF-sertifisert aktivitetsleder. 

A.  Klargjøre bemanning kurs- og turplan faste/varierende aktiviteter

B. Sende påminnelse kursdeltakere 2-3 dager før kurs

C. Ajourføre NPF Våttkortbase og dele ut Våttkort for NPF-kurs

D. Fakturere klubbturer og NPF/ikke NPF-kurs