Kontrollutvalget

Mandat

Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

Se www.akerselvapadleklubb og menyvalget Om APK for mer info om kontrollutvalget, APKs lov mv. 

Bemanning

Bli med i kontrollutvalget

Kontrollutvalget velges av årsmøtet som normalt  avholdes  mars hvert år,
Meld din interesse eller foreslå kandidater til valgkomiteen.

Kontaktpunkter

Verktøy

APK Samhandlingsdisk Kontrollutvalget

Kun  Kontrollutvalget og styreleder har oppdateringstilgang og styret har lestilgang til underlag for kontrollutvalget: