Valgkomiteen

Mandat

Valgkomitéen skal legge frem innstilling på kandidater til tillitsverv  styret og kontrollutvalg som skal velges på årsmøtet. Sittende styre på sin side innstiller til neste års valgkomite.

Se www.akerselvapadleklubb og menyvalget Om APK for mer info om valgkomiteen, APKs lov mv. 

Bemanning

Bli med i valgkomiteen

Valgkomiteen velges av årsmøtet som normalt  avholdes  mars hvert år,
Meld din interesse eller foreslå kandidater til styret.

Kontaktpunkter

Verktøy

APK Samhandlingsdisk valgkomiteen

Kun valgkomiteen vil ha tilgang til eget samhandlingsområde for sitt arbeid: