Vaktinstruks APK Utstyrsutlån

Nedenfor vises instruks som skal følges av den enkelte utlånsvakt. Se også følgende sider:

A. Kontroller før din utlånsvakt

B. Start vakt/vaktskifte

C. Bistå med å låne ut og ta imot utstyr

D. Klargjøre utstyr før og etter utlån

E. Avslutte vakt og avviksrapportere

F. Håndtere nødsituasjon og personer som ikke er retunert