APK Google Groups

Kort om APK Google Groups

APK bruker Google Groups koblet til akerselvapadleklubb.no  for å holde orden på frivillige etter grupper (team), dele info og styring tilganger  etter grupper.   

Roller

De fleste vil være vanlige medlemmer av en gruppe eller har en særskilt rolle tildelt av APK (eks. "kursinstruktør") mens man i tillegg har en eier  og eller flere administratorer av den enkelte gruppe.  

Oppsett

APK har satt opp gruppene utfra egne behov og innstillinger skal ikke endres. Medlemmer i gruppe kan se hvem andre som er med.

Leave a group or unsubscribe from emails