Team APK Miljø & arrangementer

Bemanning

Mandat

Ansvar for  tilrettelegging og oppfølging av klubbens eget arrangementer og andre arrangementer en deltar på og støtter det enkelte team på overordnet nivå mens det enkelte team har ansvar for egne oppgaver.  Ekstra fokus på alt rundt klima og mijø.  Arbeider på mandat fra styret

Oppgaver:

Se også  Organisasjonskart og Ansvars-/aktivitetsplan.

Bli med som frivillig

Status: Trenger flere frivillige/koordinator
Søk om å bli med i team: Bli frivillig
Se dine grupper: groups.google.com/my-groups

Kontaktpunkter

Verktøy

Oppgave 1: Organisere teamets oppgaver

Oppgave 2: Planlegge faste/ikke-faste arrangementer

Oppgave 3: Gjennomføre diverse arrangementer

Oppgave 4: Delta på følgende faste arrangementer

APK Samhandlingsdisk APK Team Arrangementer & Miljø

Kjerneteam APK Team Arrangementer & Miljør har skrivetilganger etter behov (styret og andre kan gis lesetilgang etter behov).