Velkommen

Denne portalen er for tillitsvalgte, frivillige og innleide som er med i organiseringen av APK.  Spørsmål sendes til frivillig@apk.no. Se hjemmesiden www.apk.no for generell info om APK.

Tilgang brukere

Innholdet i portalen er også åpent på Internett for andre, mens underliggende innhold krever tilganger i henhold til oppgaver og ansvar.

Du må ha en Google-konto for å kunne logge på (en kan også lenke en ikke-Google-konto til en Google konto om det ønskes). Spørsmål om tilganger eller forhold du vil ta opp kan rettes til admin@apk.no. Merk at dokumenter oppdateres direkte i sentralt dokumentbibliotek i Google Workplace for de som har oppdateringstilganger. 

Tilgang verktøy

Se toppemenyen Verktøy & Info i tillegg til info på de enkelte organisasjonssider for info om de mest brukte verktøyene som brukes.


Bli inspirert av byråd Omar og klubben du også!
APK tekst rettet.mp4